Privacy statement

Verwerking privacygegevens 

Via de website van Goed gevoed & Goed getraind gevestigd aan Weerdsingel 40, 3513 te Utrecht en bij de uitvoering van onze werkzaamheden, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. De door u aangeleverde gegevens worden niet gedeeld met derden en worden opgenomen in een bestand. Wij gaan als organisatie zorgvuldig met deze persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan om en zorgen voor een deugdelijke beveiliging.

Wie is Goed gevoed & Goed getraind

Goed gevoed & Goed getraind is een eenmanszaak. De organisatie is gevestigd in (3515 BD) te Utrecht, aan de Weerdsingel 40. Goed gevoed & Goed getraind is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60078456. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens kan aangemeld worden bij het College Bescherming van Persoonsgegevens.

Doelen van verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het opstellen van adviezen door middel van het invullen van contactformulieren en het voeren van intakegesprekken. Voor wat betreft de website vindt de bestelprocedure plaats via de webshop. Dit gebeurt ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, van de intakegesprekken en de persoonsgegevens via shopify. Deze informatieverwerking wordt verwerkt in een softwareprogramma. Op basis hiervan vindt er uitvoering van de overeenkomst plaats. Ook wordt de verwerking gebruikt voor de behandeling van vragen die u aan ons stelt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website van Goed gevoed & Goed getraind. Wanneer u een overeenkomst met ons heeft, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toezenden van informatie en nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goed gevoed & Goed getraind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en deelt gegevens niet met derden.

Bestelproces

Wanneer er een bestelling is geplaatst via de online webshop of u mogelijk correspondentie via Mailchimp aantreft ontvangt u automatisch een gegenereerde mail met of zonder document. Bij hardcopy documenten kan de bestelling binnen 5 werkdagen verwerkt en verstuurd worden, mits anders aangegeven, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een pre-order.

Nieuwsbrief

Via Mailchimp biedt Goed gevoed & Goed getraind een nieuwsbrief aan. Indien het contactformulier via het systeem automatisch is goedgekeurd wordt de informatie omgezet. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief wordt er persoonsgegevens en bijzonder persoonsgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens verzamelt. Deze gegevens worden met alle zorgvuldigheid betracht en in acht genomen en opgeslagen. U kunt zich hiervoor afmelden.

Hyperlinks en Externe links

Voor uw gemak kunnen wij hyperlinks hebben opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Goed gevoed & Goed getraind van toepassing is op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang en zoveel als nodig is om de uw vragen en de werkzaamheden voor u af te handelen en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)plichten.

Uw rechten

U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe wij dat doen met opvragen (inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om foutieve gegevens door ons te laten herstellen en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen. U kunt zich verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven. Privacy statement Goed gevoed & Goed getraind

Cookies 

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. In hoofdlijnen zijn cookies kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op uw computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, daar waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van goedgevoed-goedgetraind.nl zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.

Fuctionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website op een correcte manier functioneert. Met analytische cookies verkrijg je inzicht in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd. Goed gevoed & Goed getraind maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager.

Tracking cookies

Deze cookies volgen bezoekers wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel hiervan is om bezoekers relevante advertenties te tonen op basis van de verzamelde data. Goed gevoed & Goed getraind deelt verzamelde persoonsgegevens met behulp van tracking cookies met Facebook, zodat gebruik kan worden gemaakt van aangeboden advertentiediensten. Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Goed gevoed & Goed getraind heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande toestemming te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Goed gevoed & Goed getraind gepubliceerd.

Bij vragen en of opmerkingen over verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Goed gevoed & Goed getraind. Hieraan kunnen verder dan geen rechten worden ontleend.

Neem gerust contact op via info@goedgevoed-goedgetraind.nl.