Vergoeding en tarieven

Helaas kan niet alles gratis zijn.
Maar er is wel een kleine vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.

Dieetadvisering

De dieetadvisering is ook dit jaar weer opgenomen in de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar. Dit betekent dat u drie behandeluren vergoed krijgt. Ook kan het zijn dat u door uw aanvullende verzekering meerdere behandeluren vergoed krijgt. Iedere zorgverzekeraar is anders. Ik raad u aan uw polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. Let hierbij op dat natuurlijk eerst uw eigen risico verbruikt moet zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

image-row

Zorgverzekeraars

Goed Gevoed & Goed Getraind heeft contracten bij alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat ik genoodzaakt ben om de eerste drie klokuren uit de basisverzekering bij de zorgverzekeraar te declareren tegen het door de zorgverzekeraar opgestelde tarief. Deze drie klokuren worden dus niet op de factuur vermeld die u ontvangt van de totale begeleiding. Heeft u recht op aanvullende vergoeding van de zorgverzekering, dan moet u dit dus voor de start van de coaching melden.
Deze regeling geldt tevens bij de cursus ‘Goed bezig, nú voor later’.

 

Toegankelijkheid

De diëtist is direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen een afspraak mag maken bij de diëtist zonder doorverwijzing van een (huis)arts. Er moet wel eerst met behulp van een screeningsproces vastgelegd worden dat de behandeling diëtistisch geïndiceerd is en of een behandeling veilig en zonder risico’s is. Dit gebeurt door de directe toegankelijkheidsscreening en wordt tijdens het consult uitgevoerd. Voor de cursus ‘Goed bezig, nú voor later’ is een verwijsbrief wél verplicht.

image-row

Kosten

Online Coaching Gezond Gewicht (15 weken)
€ 197,-
(excl. btw)

Individuele Coaching vanaf 6 maanden
€ 110,- per maand
(incl. btw)

Cursus Goed bezig nú voor later vanaf
€ 181,- per maand
(incl. btw)

Heeft u vragen over de kosten van de verschillende diensten of de declaratie en facturering, dan mag u altijd contact opnemen.

Kwaliteit

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister geeft aan dat ik voldoe aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en dat ik beschik over de actuele kennis en ervaring. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist aantonen dat ze voldoet aan de eisen voor bij-en nascholing en voldoende werkervaring heeft opgedaan.

De titel ‘Diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen professionals met een afgeronde erkende vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken.

kwaliteitregrister NVD
maud

Maud Bogers
diëtist & personal trainer

Ik coach je graag verder op jouw manier.
Geef me gewoon een belletje.
Samen bespreken we hoe jij jouw resultaat het beste kunt bereiken.

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De praktijk Goed Gevoed & Goed Getraind handelt conform deze wet. 

Klachtenregeling

Als er iets niet gaat volgens uw verwachtingen, bespreek dit dan met mij. Samen proberen we naar een oplossing of verbetering te komen. Mochten we samen de klacht niet kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.klachtencommissieparamedici.nl.